KSW 33: Media trening Anzora Azhieva (+video)

24 Listopad 2015
KSW 33: Media trening Anzora Azhieva (+video)

Foto: kswmma.com

Foto: kswmma.com


Otwarty media trening Anzora Azhieva przed mocno oczekiwanym starciem z Vaso Bakocevicem na KSW 33. Enjoy!

Komentarze