ACB 58: Young Eagles 17

data:

22/04/2017

adres:

Khasavyurt, Dagestan, Rosja

Walka wieczoru:
ASKAR ASKAROV vs ANTHONY LEONE

Pozostałe walki:
ALIM CHERKESOV vs FELIPE CRUZ
KURBAN IBRAGIMOV vs KONSTANTIN ANDREITSEV
MURAD CHUNKAIEV vs JOSE DANIEL TOLEDO CANELLAS
VISKHAN MAGOMADOV vs ALEXANDER GROZIN
VISKHAN AMIRKHANOV vs TBA
KHABIB ISAEV vs EVGENY BELYAEV
AZAMAT AMAGOV vs OLEG OLENYECHEV
MAGOMED-EMIN MYATLIEV vs OLEG BELOZEROV
KHAMID SULTANBIEV vs AZAMAT KEREFOV
HUSEIN SHAIHAEV vs RYSKULBEK IBRAIMOV
ABDULA ABDULAEV vs JONATHAN SVENSSON
AKHMADKHAN BOKOV vs ISLAM MESHEV
AMIRKHAN GULIEV vs ELMAR MURADZADE
GADZHIMURAD ALIEV vs GERMAN BARSEGYAN
SAYGID ABDULAEV vs FIRUZ ABDULLOEV
AKHMED IBRAGIMOV vs KEMRAN MAMEDOV