M-1 Challenge 74

data:

18/02/2017

godzina:

21:00

adres:

ST. PETERSBURG, ROSJA

Walka wieczoru:
93 kg: Stephan Puetz vs Rashid Yusupov

Druga walka wieczoru:
70 kg: Abukar Yandiev vs Alexander Butenko

Pozostałe pojedynki:
120 kg: Marcus Lopes vs Evgeni Myakinkin
77 kg: Pablo Ortmann vs Vaycheslav Bogomol
61 kg: Vitaliy Branchuk vs Moktar Benkaci
70 kg: Damir Ismagulov vs Morgan Heraud
77 kg: Bruce Souto vs Payzula Magomedov
61 kg: Dmitry Orlov vs Mikhail Kuznetsov
70 kg: Erivan Pereira vs Artem Damkovsky
93 kg: Dmitry Tebekin vs Artur Tyulparov
61 kg: Denes Carvalho vs Vadim Malygin