Wieczór Walk SWD 4

data:

14/12/2019

adres:

dmogile 1B, 31-751 Kraków

Relacja z Gali